Logo + naam website

Werkzaamheden op Jan Ligthart terrein

Binnenkort brengen we een zandlaag aan op het terrein van de voormalige Jan Ligthartschool. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie.

Voorbelasten terrein
We gaan een voorbelasting aanbrengen: dit is een laag zand om de onderliggende bodem te laten inklinken en zo verzakkingen in de toekomst te verminderen.
Niet het hele terrein wordt voorbelast; het zand komt te liggen op het deel dat in de toekomst openbaar gebied wordt. Dat is ongeveer het gedeelte waar de schoolgebouwen stonden. Dit betekent overigens niet dat er al een officieel plan is. Dat is er nog niet, dat kan pas nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. Over dat bestemmingsplan, en hoe u daarop kunt reageren, verwachten we u dit voorjaar te kunnen informeren.

Uitvoering (in fasen)
De zandlaag wordt aangebracht door de firma Bos & Zonen uit Moordrecht. Ze doen dit in drie fasen tot een uiteindelijke hoogte van twee meter. Per fase is Bos ongeveer een week bezig.
De vrachtwagens rijden vanaf de Prins Hendriksstraat het terrein op.
Langs het achterpad van de Westerkade en langs de Eerste Schoolstraat en de Prins Hendrikstraat plaatsen we grote zandzakken om te zorgen dat het zand niet wegschuift.
Om verstuiven van het zand tegen te gaan, wordt na de laatste fase het zandpakket afgewerkt met een laagje zwarte grond.

Ter voorbereiding worden een aantal werkzaamheden uitgevoerd:
-opruimen en maaien van het terrein,
-maken van een toegang naar het terrein in de oude schoolmuur aan de Prins Hendrikstraat,
-aanbrengen diverse meetapparatuur om de bodem en de grondwaterstand te controleren
tijdens de werkzaamheden en de periode van de voorbelasting,

Planning
-6 t/m 17 maart: voorbereidende werkzaamheden,
-27 t/m 31 maart: aanbrengen van de eerste laag zand,
-17 t/m 21 april: aanbrengen van de tweede laag zand,
-8 t/m 12 mei, aanbrengen van de derde zandlaag en afwerken met zwarte grond.
We verwachten dat het zand tussen de negen en twaalf maanden blijft liggen.

Oude situatie Jan Ligthart
Huidige situatie Jan Ligthart