Logo + naam website

Stand van zaken (juli 2022)

“Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van het kavelpaspoort,” vertelt Jan Wildschut, projectleider bij Mozaïek Wonen. “In dit paspoort worden de mogelijkheden van de locatie en de regels voor de nieuwbouw beschreven. Verder wordt een plan gemaakt om de tijdelijke parkeerplaats ‘op te ruimen’. Hiervoor is er bodemonderzoek gedaan en de grond onder de parkeerplaats is licht vervuild. Wanneer het ‘opruimplan’ voor de parkeerplaats bekend is, bespreken we dit eerst met de klankbordgroep. Daarna volgt informatie naar de rest van de wijk.

Venster Architekten ontwerpt de nieuwbouw. “Op dit moment zijn zij bezig met de bouwkundige schetsen,” vertelt Andries Kooistra, projectleider van gemeente Gouda. “Dit zijn de eerste tekeningen van de nieuwbouw. Hierbij wordt gelet op de omgeving en of de nieuwbouw daarbij past. Na het schetsontwerp volgt het voorlopige ontwerp. Deze worden voorgelegd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep is in januari gevormd en bestaat uit vier personen. Sinds de oprichting zijn er al twee bijeenkomsten van de klankbordgroep geweest. De resultaten van deze bijeenkomsten worden meegenomen in de ontwikkeling
van het plan. In de komende tijd gaan we aan de slag om de schetsen van het ontwerp klaar te maken zodat we deze kunnen laten zien.”

Oude situatie Jan Ligthart
Huidige situatie Jan Ligthart