Logo + naam website

Plannen tijdens inloopavond goed ontvangen

Bij het vormen van plannen, vinden wij het belangrijk om omwonenden vooraf te betrekken. Daarom was er op 5 oktober een interactieve inloopavond in de Walvis. Het doel met deze avond was om input en meningen op te halen en de studies te presenteren aan geïnteresseerden. De inloopavond is goed bezocht en de plannen werden door de bewoners positief ontvangen. Op de avond konden omwonenden meteen in gesprek met de architect, de gemeente Gouda en medewerkers van Mozaïek Wonen.

Door middel van grote borden met plattegronden, informatie en de planning werden de voorlopige plannen/aandachtspunten gepresenteerd. Op het andere bord werden de verschillende variaties getoond voor het ontwerp. Er zijn nu voor vier variaties een studie gedaan en een vijfde variatie wordt nu onderzocht. De volgende stap is om de input van de avond mee te nemen naar een ontwerp bestemmingsplan.

Meer weten over de plannen die op de informatieavond zijn gepresenteerd? Bekijk onze projectpagina.

Oude situatie Jan Ligthart
Huidige situatie Jan Ligthart