Logo + naam website

De klankbordgroep

Tijdens de ontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie willen we regelmatig met de direct omwonenden om de tafel. Daarvoor is er een klankbordgroep opgezet. Naast het geven van advies, is de klankbordgroep ons aanspreekpunt over algemene zaken, zoals de projectvoortgang en de communicatie. Ron van Duinen is lid van de klankbordgroep: “Ik heb me opgegeven om mee te doen aan de klankbordgroep, omdat ik vice-voorzitter ben van de bewonersvereniging 11-onder-1-kap van de Westerkade. De voorzitter van die vereniging, Corine Qualm, doet ook mee. Zo kunnen wij als direct omwonenden meedenken over de herontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie. Mozaïek Wonen en de gemeente Gouda gaan over de grote lijnen van het project, maar bij wijkzaken worden wij betrokken. De bouw van zo’n complex geeft bijvoorbeeld een bepaalde parkeerdruk. Hoe ga je daarmee om? En de auto’s die achter onze huizen zouden komen, weerkaatsen zonlicht en verwarmen onze woningen. Daarvoor hebben wij aangeraden om bijvoorbeeld een rij bomen tussen de parkeerplekken en de woningen te plaatsen. Over dat soort zaken ga ik tijdens bijeenkomsten van de klankbordgroep met Mozaïek Wonen en de gemeente in gesprek. Alle partijen hebben verschillende belangen bij de uitvoering van dit project. De klankbordgroep komt op voor de belangen van de wijk. Wij houden voor de bewoners eigenlijk het grote geheel in de gaten.”

Oude situatie Jan Ligthart
Huidige situatie gebied nieuwbouw Jan Ligthart in Gouda