Logo + naam website

Het project

Er is in Gouda grote vraag naar sociale huurwoningen. Naast nieuwe locaties, zoals de Spoorzone en Westergouwe, is ook (her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties belangrijk om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Hiermee wordt bedoeld dat bestaande gebouwen via verbouw of via sloop/nieuwbouw ruimte maken voor meer sociale huurwoningen. De voormalige Jan Ligthartschool,  op de hoek van de Prins Hendrikstraat, Westerkade en de Snoystraat, is zo’n locatie.

Op het terrein van de oude Jan Ligthart school worden 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen en een multifunctionele ruimte gebouwd. Bij dit project wordt ook aandacht besteed aan zaken als groen en voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners. De grote bomen langs de Snoystraat en het trafogebouwtje van Stedin blijven bewaard. Omdat we midden in de wijk bouwen, houden we er rekening mee dat het ontwerp goed past bij de omliggende gebouwen.

Contact met de wijk
We vinden het belangrijk om bewoners te betrekken bij het project. Daarom is er een klankbordgroep opgericht en organiseren we informatiebijeenkomsten. Uw mening is namelijk belangrijk bij de verdere planvorming van het project.

De locatie

Het gebied van de voormalige Jan Ligthartschool grenst aan de Westerkade, Prins Hendrikstraat, Snoystraat en Eerste Schoolstraat. Binnen het blauwe vlak gaan de werkzaamheden plaatsvinden. We gaan in het plan uit van twee gebouwen met woningen. We zoeken daarbij naar een vorm die past bij de omgeving. Op de plattegrond ziet u de hoogtes van de omliggende gebouwen. In het plan houden we er rekening mee dat het ontwerp past in de omgeving. Ook behouden we het trafogebouwtje. Deze is samen met de leidingentracés bruin gemarkeerd op de plattegrond.

Openbare ruimte

Bij de inrichting van de openbare ruimte op en rondom de locatie is er aandacht voor verschillende zaken. Op de onderstaande afbeelding ziet u een overzicht van de aandachtspunten waar we rekening mee houden binnen ons ontwerp.

Huidige situatie Jan Ligthart
Huidige situatie Jan Ligthart

Heeft u een vraag?