Logo + naam website

Geschiedenis

Tot halverwege de jaren ’90 was de Jan Ligthartschool een echte school. Daarna kwam het pand leeg te staan. Vanaf 2000 hebben de gemeente, Goudse corporaties en maatschappelijke organisaties samen met de bewoners gewerkt aan de wijkontwikkeling van Korte Akkeren onder de naam ‘Korte Akkeren karaktervol’. Hier is de herontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie onderdeel van worden.

Als onderdeel van deze herontwikkeling werden in 2010 de woningen aan de Prins Hendrikstraat gesloopt. Dat bood een kans om voor een periode de parkeerdruk in de wijk te verminderen door het vrijgekomen terrein in te richten als tijdelijke parkeerplaats. In 2013 kocht Mozaïek Wonen de voormalige Jan Ligthartschool. Op dat moment was de school in gebruik als het Wijkcentrum Jan Ligthart. Daar konden mensen en organisaties elkaar ontmoeten en werden activiteiten georganiseerd. De gemeente en Mozaïek Wonen zijn in gesprek gegaan over de herontwikkeling van deze locatie tot een wooncomplex . In februari 2019 startte de sloop van het schoolgebouw. Na gesprekken met belanghebbenden werd het plan aangepast naar 24 sociale huurwoningen in combinatie met een maatschappelijk centrum.

Oude situatie Jan Ligthart
Plattegrond Jan Lightart

Heeft u een vraag?