Logo + naam website

Werkzaamheden op Jan Ligthart terrein

Werkzaamheden op Jan Ligthart terrein Binnenkort brengen we een zandlaag aan op het terrein van de voormalige Jan Ligthartschool. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie. Voorbelasten terreinWe gaan een voorbelasting aanbrengen: dit is een laag zand om de...

Plannen inloopavond goed ontvangen

Plannen tijdens inloopavond goed ontvangen Bij het vormen van plannen, vinden wij het belangrijk om omwonenden vooraf te betrekken. Daarom was er op 5 oktober een interactieve inloopavond in de Walvis. Het doel met deze avond was om input en meningen op te halen en de...

Stand van zaken (juli 2022)

Stand van zaken (juli 2022) “Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van het kavelpaspoort,” vertelt Jan Wildschut, projectleider bij Mozaïek Wonen. “In dit paspoort worden de mogelijkheden van de locatie en de regels voor de nieuwbouw beschreven. Verder wordt...

De klankbordgroep

De klankbordgroep Tijdens de ontwikkeling van de Jan Ligthartlocatie willen we regelmatig met de direct omwonenden om de tafel. Daarvoor is er een klankbordgroep opgezet. Naast het geven van advies, is de klankbordgroep ons aanspreekpunt over algemene zaken, zoals de...