Logo + naam website

Nieuwbouw Jan Ligthart

Het plan is om op de locatie van de voormalige Jan Ligthartschool 24 sociale huurwoningen en een maatschappelijke ruimte te bouwen. Dit is een project van de gemeente Gouda en Mozaïek Wonen. Op deze website vindt u meer informatie over het project en houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Huidige situatie Jan Ligthart

Voorlopige planning

 

Halverwege 2024

  • Opheffen tijdelijke parkeerplaats en afgraven van de vervuilde bodem onder het parkeerterrein
Q4 2024
  • Start bouw
Q1 2026
  • Oplevering van de nieuwbouw
P

Nieuwsbrief

We houden omwonenden en betrokkenen op de hoogte via een nieuwsbrief. Deze zijn hieronder te vinden.
September 2023 >
Juli 2022 >
December 2021 >
Plattegrond nieuwbouw Jan Lightart

De locatie

De afbeelding links geeft de locatie van het project weer. Klik op de afbeeding voor meer informatie.
Het gebied grenst aan de Westerkade, Prins Hendrikstraat, Snoystraat en Eerste Schoolstraat.
Huidige situatie Jan Ligthart

Geschiedenis

Tot halverwege de jaren ’90 was de Jan Ligthartschool een echte school. Daarna kwam het pand leeg te staan.
Vanaf 2000 hebben de gemeente, Goudse corporaties en maatschappelijke organisaties samen met de bewoners gewerkt aan de wijkontwikkeling van Korte Akkeren onder de naam ‘Korte Akkeren karaktervol’. Hier is de herontwikkeling van de Jan Ligthart locatie onderdeel van worden.
P
Huidige situatie Jan Ligthart

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 november tot en met 27 december ter inzage. Kijk hem hier in.
Huidige situatie Jan Ligthart

Laatste nieuws weten?

P
Oude situatie Jan Ligthart

Voortgang project

Op dit moment (juli 2022) wordt het kavelpaspoort voorbereid. Daarin wordt beschreven wat de mogelijkheden en regels zijn voor deze locatie. Ook wordt de sanering van de grond onder de tijdelijke parkeerplaats voorbereid. Verder is Venster Architekten bezig met de bouwkundige schetsen van het complex. Er wordt regelmatig overlegd met de klankbordgroep.

Het project

Er is in Gouda grote vraag naar sociale huurwoningen. Naast nieuwe locaties, zoals de Spoorzone en Westergouwe, is ook (her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties belangrijk om het aantal sociale huurwoningen te vergroten.
Hiermee wordt bedoeld dat bestaande gebouwen via verbouw of via sloop/nieuwbouw  ruimte maken voor meer sociale huurwoningen. De voormalige Jan Ligthartschool,  op de hoek van de Prins Hendrikstraat, Westerkade en de Snoystraat, is zo’n locatie.
P
Huidige situatie Jan Ligthart

Contact

Mozaïek Wonen 

Algemeen
Bachstraat 1
2807 HZ  Gouda 
Tel: 0182 – 69 29 69
Email: info@mozaiekwonen.nl
Contact persoon
Jan Wildschut, projectleider
Tel: 0182 – 69 29 69
Email: JanWildschut@mozaiekwonen.nl

Gemeente Gouda

Algemeen
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda
Tel: 0182 – 58 84 44
Email: gemeente@gouda.nl
Contact persoon
Andries Kooistra, projectleider
Tel: 140182
Email: Andries.kooistra@gouda.nl
P

Heeft u een vraag?